Nicosia Address Details
Address: 12 Pl. Tillirias Street
Nicosia, Nicosia
Telephone: 22761786